14 Aralık 2012 Cuma

TEFE'ÜL

KİTAP FALI: TEFE'ÜL

Eski zamanlarda bir işe başlarken veya bir karar aşamasındayken kitap falına bakma âdeti yaygındı. Buna "Tefeül" adı verilir. 
Dinî, tasavvufi eserlerin bir niyet veya dilek tutularak rastgele açılıp, sayfanın başındaki, ortasındaki veya sonundaki beyit ya da cümleler okunarak yorumlanır.
__________________

Ben de tefe'ül yaptım demin, Mesnevî'den;

-..hakiki arslan, lütfundan cömertlik edip köpeğe kemik bağışlar. Gerçi o köpek dürüst değilse de bizim kemik verişimiz umumî bir lütuftur..-

Hiç yorum yok: