15 Mayıs 2013 Çarşamba

Bilenler bilmeyenlere anlatsın..

Hadis ya da hadis-i şerif; İslam peygamberi Hz. Muhammed'in sözlerine verilen addır. Bu tabir diğer peygamberlerin sözleri için kullanılmaz, Resullullah'a hastır.

O'nun sözlerini ezber edip- hıfzedip nakil edenlere "Rav'i" denir. Hadis paylaşımında yazan isimler; Buhari, Tirmizi, Beyhaki vs .. bu ravilerden derlenen hadis külliyatlarını hazırlayan büyük fıkıh alimleridir.. Paylaşılan sözlerde, alta bu isimlerin yazılmasının amacı, kaynağı belirtmektir.

Örneğin;


Yani, bu söz Tirmizi'ye ait değildir. Resulullah'ın sözüdür, Tirmizi hadis külliyatının derleyenidir.

Yanlış anlaşıldığını gördüm bir kaç yerde, not düşmek istedim =)


Ayrıca, hadislerin derlenmesi ile ilgili kısaca bilgi edinmek isteyen şu notlara bakabilir;

http://www.sorularlaislamiyet.com/qna/168280/fawa.html


Hiç yorum yok: